ТАБЛА ПРИЈАТЕЉСТВА – IV/1

Табла пријатељства имала је за циљ јачање одељењске заједнице, кроз међусобну подршку, похваљивање лепих поступака и уочавање и истицање позитивних особина деце.

Поруке су периодично убацивали једни другима у коверте, а након две недеље свако је узео своју и прочитао.
Затим смо на табли исписали заједнички осмишљене и тачне и духовите похвалнице, а потом их и писали и једни другима додељивали.


Пријатна атмосфера и лепа реч свима су пријали. Малим корацима до будућих великих људи!