ПРИРУЧНИК ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ

Pages from priručnik-interaktivni

ПРИРУЧНИК ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ – ПРЕВЕНЦИЈА И РЕАГОВАЊЕ

Приручник обухвата садржаје везане за дигиталну комуникацију, дигитално насиље, резултате истраживање код нас и у свету, превенцију дигиталног насиља, реаговање  на дигитално насиље итд. У приручнику се налазе и радионице за рад са ученицима, као и листа  прилога коју чине Интернет сајтови, филмови о дигиталном насиљу и Законски оквир.