„ПОЗДРАВИ НЕКОГ“

Материјал за ову књигу сакупљен је током нашег редовног рада на радним местима психолога у Центру за социјални рад – Земун и Прихватилишту за децу и младеж у Београду. Обе установе су социјалне и третирају проблеме почев од социјалне угрожености до најтежих случајева малолетничког преступништва. Аутори