ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

slide9

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Pages from VRSNJACKO NASILJE U NOVIM MEDIJIMA

slide10

slide11

Advertisements